Expertisecentrum handhaving DHW

Beleid

De nieuwe Drank- en Horecawet biedt de gemeente meer mogelijkheden beleid te ontwikkelen op lokaal niveau. Met deze beleidsruimte is de gemeente beter in staat sturing te geven aan een effectieve aanpak van de lokale alcoholproblematiek. Hierbij is het van belang de verschillende beleidsterreinen te integreren: alcoholmatiging, gezondheid, openbare orde en veiligheid en handhaving en toezicht.

Een analyse van de lokale situatie vormt de basis voor het beleid. De Scanner Preventie- en Handhavingsplan helpt bij het maken van een goede analyse. Nadat de alcoholgerelateerde problematiek in kaart is gebracht worden er beleidsambities geformuleerd die verder vertaald worden naar beleidsplannen en -notities. Het beleid vormt de basis voor verordeningen, beleidsregels voor ontheffingen, de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving, etc.

 

Meer informatie:

Indien u bent ingelogd, vindt u in de kantlijn meer informatie over de volgende onderwerpen op het gebied van Integraal beleid:

  • Integrale aanpak
  • Preventie- en Handhavingsplan
  • Verordeningen

 

Om toegang te krijgen tot de informatie op het afgeschermde deel van de website kunt u als medewerker van een gemeente de LOGIN-button gebruiken om een gebruikersaccount aan te vragen of in te loggen met uw bestaande account.

  • @Handhaving_DHW RT @trimboslokaal: Kom naar de zomersessie ‘Bezoek een drugslab’, do. 13 september (13-16.30) in Zaandam. U leert meer over de productie va… 1 jaar 8 maanden geleden