Expertisecentrum handhaving DHW

Copyright

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u een artikel of een passage wilt verspreiden dan dient u daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan het Trimbos-instituut. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron.
De foto's mogen niet door derden worden gebruikt.

  • @Handhaving_DHW RT @trimboslokaal: Inzichten voor toezicht op naleving DHW; blik op landelijk alcoholbeleid door VWS. En meer op Std #Alcohol Toezicht: htt… 1 week 2 dagen geleden