Expertisecentrum handhaving DHW

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden. Sinds 1964 is de wet vier keer gewijzigd. De eerste wijziging had betrekking op de regels voor het paracommercialisme. De tweede wijziging zorgde voor vereenvoudiging van de vestigingseisen voor de horeca en de slijters. De derde wijziging regelde onder andere de leeftijdsgrenzencontrole en het alcoholverkoopverbod op diverse locaties. De vierde wijziging betrof de introductie van de bestuurlijke boete.

Met de nieuwe Drank- en Horecawet (1-1-2013) beoogt het kabinet het tegengaan van het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren en het terugdringen van de administratieve lasten voor ondernemers.

De laatste wijziging (1-1-2014) regelt de leeftijdsgrensverhoging van 16 naar 18 jaar en de verplichting voor gemeenten periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen.

 

Meer informatie:

Indien u bent ingelogd, vindt u in de kantlijn meer informatie over de volgende onderwerpen op het gebied van Wet & Regelgeving:

  • Decentralisatie van de DHW
  • Toelichting per DHW artikel
  • Uitvoeringsvoorschriften
  • Wijzigingen in de wet
  • Vergunningen
  • Ontheffingen
  • Overgangsrecht

 

Om toegang te krijgen tot de informatie op het afgeschermde deel van de website kunt u als medewerker van een gemeente de LOGIN-button gebruiken om een gebruikersaccount aan te vragen of in te loggen met uw bestaande account.

 

 

  • @Handhaving_DHW RT @trimboslokaal: Kom naar de zomersessie ‘Bezoek een drugslab’, do. 13 september (13-16.30) in Zaandam. U leert meer over de productie va… 1 jaar 8 maanden geleden