Expertisecentrum handhaving DHW

Lokale handhaving van wetgeving rondom dronkenschap

Het terugdringen van overmatig alcoholgebruik is een speerpunt voor veel gemeenten. Er is echter onduidelijkheid over wat dronkenschap is en hoe de wettelijke bepalingen rondom dronkenschap gehandhaafd moeten worden. In de factsheet 'Lokale handhaving van de wetgeving rondom dronkenschap' wordt de beschikbare kennis over het handhaven van dronkenschap gebundeld. 
  • @Handhaving_DHW RT @trimboslokaal: Inzichten voor toezicht op naleving DHW; blik op landelijk alcoholbeleid door VWS. En meer op Std #Alcohol Toezicht: htt… 1 week 2 dagen geleden