Expertisecentrum handhaving DHW

Over ons

Per 1 januari 2015 heeft het Trimbos-instituut het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet overgenomen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van het toezicht op de Drank- en Horecawet. De ondersteuning bestaat uit het beschikbaar stellen van actuele informatie over wet- & regelgeving, toezicht & handhaving en integraal beleid in het kader van de DHW. Naast informatie deelt het expertisecentrum eveneens praktijkvoorbeelden, voorbeelddocumenten en instrumenten ter ondersteuning van de lokale en regionale uitvoering van de wet. Bent u een ondernemer of een consument? Dan kunt u met uw vragen terecht bij de gemeente waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd.

 

Het Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut dat zich met kennis en innovatie actief inzet voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van schadelijk gebruik van alcohol, drugs en tabak. Verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals op verscheidene terreinen, zoals de verslavingszorg en lokale overheden.

 

Doel van het expertisecentrum

Het uitvoeren van de Drank- en horecawet en het zorgvuldig handhaven hiervan zien wij als belangrijke onderdelen van een lokaal preventiebeleid op het gebied van alcohol. Het expertisecentrum zet zich ervoor in om de kennis over en de kwaliteit van deze belangrijke onderdelen te verbeteren en te verspreiden onder de doelgroep: medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met de beleidsvorming en -uitvoering in het kader van het toezicht op en handhaving van de Drank- en Horecawet.

 

De focus

De (veelal juridische) kennis die de NVWA in de afgelopen jaren heeft opgebouwd en ter beschikking heeft gesteld op deze website is zeer waardevol en zal daarom toegankelijk blijven voor gemeenten. Het Trimbos-instituut actualiseert en vult relevante informatie toe aan de bestaande database. Door het delen van kennis over toezicht op en handhaving van de DHW beogen wij het lokale alcohol preventiebeleid te ondersteunen. Op deze manier stimuleren en ondersteunen we gemeenten om de essentiële verbinding tussen preventie en handhaving op lokaal niveau te realiseren.

Via de helpdesk van het expertisecentrum kunt u uw beleidsmatige en uitvoeringsgerichte vragen in het kader van toezicht op en handhaving van de DHW stellen. Twijfelt u waar u uw vraag het beste kan stellen? Neemt u dan gerust contact op met onze helpdesk, onze experts helpen u graag verder op weg.

 

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het Trimbos-instituut en hoe het instituut op lokaal niveau gemeenten ondersteunt:

Algemene website:   www.trimbos.nl

Website Adviespunt lokaal middelenbeleid: www.lokaalmiddelenbeleid.nl

 

Trimbos-instituut

Postbus 725

3500 AS Utrecht

Contact via lokaal@trimbos.nl

 

  • @Handhaving_DHW RT @trimboslokaal: Trimbos-instituut en Objectief lanceren een aanpak om doordrinken en doorschenken in het uitgaansleven aan te pakken. De… 3 maanden 2 weken geleden