Expertisecentrum handhaving DHW

Toezicht & Handhaving

Sinds 1 januari 2013 is de Burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank- en Horecawet. Voorheen hield de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op de naleving van deze wet. Voor de uitvoering van het toezicht kan de Burgemeester gemeentelijke toezichthouders aanwijzen. Daarnaast kan een politieagent als algemeen opsporingsambtenaar optreden op basis van de Drank- en Horecawet. Een politieagent is in beginsel echter geen toezichthouder. Voor een aantal landelijke toezichttaken ligt de verantwoordelijkheid nog bij de NVWA, namelijk:

  • reclamebeperkingen (dit onderwerp is nog niet wettelijk geregeld);
  • naleving regels in het personenvervoer, op legerplaatsen en in tax free shops op luchthavens (achter de douane);
  • de vervoermiddelen (ambulante handel).

Als tijdens het toezicht sprake is van een overtreding wordt overgegaan tot handhaving . De gemeente heeft diverse handhavingsmiddelen die toegepast kunnen worden als de bepalingen van de Drank- en Horecawet worden overtreden. De gemeente legt in een handhavingsbeleid vast welke middelen bij welke overtreding worden ingezet. Er kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden.

 

Meer informatie:

Indien u bent ingelogd vindt u in de kantlijn meer informatie over de volgende onderwerpen op het gebied van Toezicht & Handhaving:

  • Decentralisatie
  • De toezichthouder: bevoegdheden, competenties en examinering
  • Verschillende typen controles
  • Handhavingsmiddelen
  • Handhavingsstrategie en sanctiebeleid
  • Nalevingscommunicatie

 

Om toegang te krijgen tot de informatie op het afgeschermde deel van de website kunt u als medewerker van een gemeente de LOGIN-button gebruiken om een gebruikersaccount aan te vragen of in te loggen met uw bestaande account.

  • @Handhaving_DHW RT @trimboslokaal: Kom naar de zomersessie ‘Bezoek een drugslab’, do. 13 september (13-16.30) in Zaandam. U leert meer over de productie va… 1 jaar 8 maanden geleden